Aansprakelijkheidsrecht

Verantwoordelijke: Bert Veys


Lexcour -Advocaten is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht. Onze aanpak daarbij is waar mogelijk preventief en steeds oplossingsgericht. In de menselijke beschaving moet de menselijke waardigheid worden beschermd door wetten en mogen de zwakkeren niet lijden onder de macht van de sterkeren.

meer

Verzekeringsrecht

Verantwoordelijke: Christian Vandenbogaerde


Lexcour-Advocaten levert deskundige bijstand, zowel voor verzekerden als voor de verzekeraar, van bij de afsluiting van een verzekeringscontract tot het beëindigen ervan. Wij geven advies en bijstand bij mogelijke betwisting.

meer

Contractenrecht

Verantwoordelijke: Bert Veys


Het kantoor assisteert u tijdens onderhandelingen en besprekingen, van bij de eerste fase dus,  waarin u wil anticiperen op mogelijke problemen en discussies, en waarin u een werkbaar en sluitend contractueel kader wil geformuleerd zien.

meer

home > wat