Verzekeringsrecht

Verantwoordelijke: Christian Vandenbogaerde

Wat doen wij voor u?

 

We zijn met zijn allen verzekerd. Voor sommige zaken verplicht (auto, arbeidsongevallen), voor andere vrijwillig. Het verzekeringscontract is de basis voor en bepaalt de relatie tussen de verzekeringsnemer en de verzekeraar.

 

Bij de afhandeling van schadegevallen kunnen er juridische vragen rijzen bij de interpretatie en uitvoering van het verzekeringscontract.

 

Lexcour-Advocaten levert deskundige bijstand, zowel voor verzekerden als voor de verzekeraar, van bij de afsluiting van een verzekeringscontract tot het beëindigen ervan. Wij geven advies en bijstand bij betwisting omtrent:

 

  • Dekking van bepaalde risico’s (overlijden, ongevallen, verkeer, brand, aansprakelijkheid ouders,…).
  • Terugvordering door de verzekeraar van de door haar betaalde vergoedingen.
  • Uitlegging van polisvoorwaarden.
  • Fraude bij de totstandkoming van het verzekeringscontract of bij de aangifte van een schadegeval.
  • Aansprakelijkheidsverzekeringen (waarborg BA).
  • Schadeverzekeringen.
  • Persoonsverzekeringen.
  • Rechtsbijstandsverzekering.
  • Arbeidsongevallenverzekering.
  • ...

home > wat > verzekeringsrecht