Verkeersrecht

Verantwoordelijke: Julie Vandenbogaerde

Wat doen wij voor u?

 

Lexcour-Advocaten legt zich in het bijzonder toe op verkeerszaken en wil u wegwijs maken in het Belgisch verkeersrecht. Van bij de start als advocaat in 1975 was Christian Vandenbogaerde voorbestemd voor het verkeersrecht. Via zijn vader Georges Vandenbogaerde (°1923), die magistraat was en van begin 1970 tot 1990 rechter was in de politierechtbank te Kortrijk. Als vanzelfsprekend ontstond een bijzondere interesse voor verkeersrecht en de afhandeling van verkeersongevallen. Al die jaren kon Christian Vandenbogaerde zich verder bekwamen in het verkeersrecht, in opdracht van zowel particulieren als verzekeraars.

 

Welke sanctie hoort bij de verkeersovertredingen? Welke rechten hebben slachtoffers van verkeersongevallen? Elke vraag, elk dossier, vergt een grondige analyse van alle gegevens van de zaak, waarbij telkens in alle professionele eerlijkheid en in overleg met de opdrachtgever, de cliënt en veelal ook diens verzekeringsagent of –makelaar, correct en betrouwbaar advies op maat te geven.

 

Lexcour advocaten blijft gevoelig voor het menselijk leed en wil met toewijding en ijver streven naar de beste oplossing voor elk dossier, met respect voor elk individu en voor de regels van het recht. Wij zijn soms hard in de boodschap, maar steeds zacht in de relatie.

 

Op basis van de opgebouwde expertise in verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht en strafrecht, wil Lexcour-Advocaten u bijstaan bij:

 

  • Verkeersongevallen met materiële en/of lichamelijke schade.
  • Het opvolgen van minnelijke medische expertises en/of gerechtelijke expertises.
  • Schadebegroting en invordering van schade.
  • De wet inzake zwakke weggebruiker.
  • De strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbank en de correctionele rechtbank.

home > wat > verkeersrecht