Strafrecht

Verantwoordelijke: Maarten Vandermeersch

Wat doen wij voor u?

 

Wie betrokken raakt in een strafzaak heeft nood aan een ervaren en gespecialiseerd strafpleiter. Ons kantoor legt zich toe op de eigenheid van het materieel strafrecht en strafprocesrecht:

 

Algemene strafrecht

Diefstal, afpersing, slagen en verwondingen, zedenmisdrijven, mensenhandel en prostitutie, witwasmisdrijven, moord en doodslag, ...


Bijzonder strafrecht

Verdovende middelen- en drugszaken, hormonen, ...


Sociaal strafrecht

Zwartwerk, koppelbazerij, tewerkstelling van illegalen, niet respecteren van de voorschriften inzake veiligheid en hygiëne, ...


Internationaal strafrecht

Uitlevering, ...


Financieel-economisch strafrecht

Fraude, organisatie van onvermogen, faillissement, misbruik van vennootschapsgoederen, valsheid in geschrifte, omkoping en corruptie, misbruik van voorkennis, …

 

 

Zowel verdachte als slachtoffer

 

Voor een verdachte van een wanbedrijf of misdaad is de bijstand van een advocaat bijzonder nuttig zowel voor, tijdens als na de strafprocedure. Door nog voor een eerste politieverhoor advies in te winnen, kunnen de rechten van verdediging van bij het begin van het onderzoek worden gewaarborgd. Uw advocaat kan door grondige dossierstudie toezicht houden op het regelmatig verloop van de procedure, voorwaarden suggereren ter vervanging van een aanhouding, door bijkomend onderzoek te vragen een ander licht laten werpen op de situatie en de negatieve aspecten van een vervolging proberen te milderen. Indien het strafonderzoek aanleiding geeft tot een vervolging voor de correctionele rechtbank, zal het kantoor zowel inhoudelijk als op procedureel vlak uw belangen optimaal verdedigen.

 

Ook het slachtoffer van een strafbaar feit, heeft belang bij een vroegtijdige en efficiënte begeleiding door een strafpleiter. Door in een prille fase van het onderzoek tussen te komen kan hieraan mee sturing worden gegeven. Zo vermijden we dat bepaalde pistes niet voldoende worden onderzocht en trachten we zoveel mogelijk bewijs van schuld te laten verzamelen. Met een grondig advies vergeet u niet de nodige bewijsstukken bij te houden en te verzamelen die bij het proces nodig zullen zijn om uw schadevordering te bewijzen. Wij helpen uw burgerlijke partijstelling te optimaliseren en uw schade te verhalen. Ook na de veroordeling van de dader, helpen wij uw schadevergoeding effectief te recupereren.

 

 

Van Salduz tot strafuitvoering

 

Lexcour-Advocaten behandelt uw strafzaak van begin tot einde. Met grondig advies loodsen we u langs de verschillende stappen van het vooronderzoek (politieverhoor, voorleiding voor de onderzoeksrechter, raadkamer en eventueel kamer van inbeschuldigingstelling) en optimaliseren we uw verdediging. Voor de rechtbanken gaan we na of het strafdossier voldoende bewijs van schuld oplevert en of de procedure werd nageleefd. Op het vlak van bestraffing en schadevergoeding bekijken we samen de verschillende mogelijkheden en maximaliseren we uw slaagkansen. Zo nodig vechten we verder in graad van hoger beroep, voor het Hof van Cassatie, tot zelfs voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

 

Ook na een definitieve rechterlijke uitspraak staan we u bij in de verdere afwikkeling van uw zaak. Voor veroordeelden helpen we bij de procedures voor de strafuitvoeringsrechtbank met het oog op elektronisch toezicht, voorwaardelijke invrijheidstelling en penitentiair verlof. Slachtoffers helpen we hun schade te verhalen. We komen ook tussen voor wat betreft de teruggave van in beslag genomen goederen en borgsommen.

home > wat > strafrecht