Schaderecht

Verantwoordelijke: Christian Vandenbogaerde

Wat doen wij voor u?

 

Schade heeft altijd een tijdsdimensie, een ruimtelijke dimensie en een sociale dimensie. De schadebegroting gebeurt door de vergelijking van twee situaties: de toestand waarin het slachtoffer zich zou hebben bevonden indien de onrechtmatige daad niet was gepleegd en de huidige toestand.

 

We kunnen het verleden kennen en weder samenstellen, maar de toekomst kennen we niet. Voor de beoordeling van de toekomst is een grote omzichtigheid en veelal ook een gepaste portie creativiteit nodig.

 

Lexcour-Advocaten onderzoekt nauwgezet alle gegevens van elk schadegeval in goed overleg en samenspraak met u als slachtoffer of nabestaande. Dit is de noodzakelijke vereiste voor een goede evaluatie van de reële schade in al haar dimensies.

 

De indicatieve tabel is bij de schadeberekening een werkinstrument en hulpmiddel maar is geen wet en mag de beoordeling van de concrete schade niet in de weg staan. Elk schadegeval vraagt een eigen aanpak.

 

In die zin oordeelde het Hof van Cassatie nog in een arrest van 6 maart 2013 dat de rechter de door de partijen aangevoerde feiten en stukken moet onderzoeken in concreto, zonder dat hij daarbij dient rekening te houden met de juridische omschrijving die de partijen aan de feiten hebben gegeven.

 

Lexcour-Advocaten wil u bijstaan in:

 

  • Alle schadegevallen met materiële en/of lichamelijke schade.
  • Het opvolgen van minnelijke en/of gerechtelijke medische expertises.
  • De schadebegroting en invordering van schade.

home > wat > schaderecht