Aansprakelijkheidsrecht

Verantwoordelijke: Bert Veys

Wat doen wij voor u?

 

Lexcour-Advocaten is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht. Het kantoor staat u bij tijdens onderhandelingen, bij het formuleren van een ingebrekestelling, bij het afweren van een vordering tot schadevergoeding, bij het begroten van een schade-eis, bij het onderzoek naar de aansprakelijke en bij het voeren van een proces in rechte. Onze aanpak daarbij is waar mogelijk preventief en steeds oplossingsgericht. In de menselijke beschaving moet de menselijke waardigheid worden beschermd door wetten en mogen de zwakkeren niet lijden onder de macht van de sterkeren.

 

Ons kantoor behartigt uw belangen zowel buiten de rechtbank (arbitrage, minnelijke expertises en onderhandelingen) als voor de burgerlijke en strafrechtbanken in alle zaken van het aansprakelijkheidsrecht, zoals o.m.:

 

  • De beroepsaansprakelijkheden (architecten, aannemers, studiebureaus, medische en paramedische beroepen, apothekers, makelaars, notarissen, ...).
  • De burgerlijke aansprakelijkheid.
  • De objectieve aansprakelijkheid.
  • De productaansprakelijkheid.
  • ...

home > wat > aansprakelijkheidsrecht